Kluczowa przyczyna, dla której warsztaty wyposażone w plazę kupują precyzyjne abradżety to uzyskanie zleceń obejmujących materiały nie przewodzące i precyzyjne wykonywanie części.

copy christian lubutton Replica Louboutin

copy christin loubitons

Kluczowe mocne strony plazmy

  • Relatywnie niski koszt inwestycji.
  • Bardzo duże tempo produkcji z blachy cienkiej po właściwym ustawieniu i zaprogramowaniu.

Mocne strony precyzyjnego abradżeta w porównaniu z plazmą

  • Brak topienia i strefy wpływu ciepła, tak więc brak odkształceń termicznych czy skorup, które utrudniają wtórne procesy obróbki, takie jak np. gwintowanie otworów.
  • Szerszy zakres możliwości materiałowych.
  • Szerszy zakres grubości.
  • Większa precyzja w przypadku części skomplikowanych
loubotin replica imitation watches